Από το 1834, η BECHEM είναι ο παλαιότερος γερμανικός κατασκευαστής βιομηχανικών λιπαντικών, διαθέτοντας μια πλούσια κληρονομιά που αντλεί από σχεδόν δύο αιώνες. Σήμερα, η BECHEM έχει εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο κατασκευαστή στον τομέα της, περίφημο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων λιπαντικών και υγρών μεταλλουργίας. Η BECHEM συνεχίζει να διαδραματίζει ένα κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του τομέα της βιομηχανικής λίπανσης, παρέχοντας συνεχώς καινοτόμες λύσεις για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.

INDUSTRIES

Cement Industry
Extreme conditions!!! Special lubricants for the cement and lime industry, surface mining, and processing technology.
MINING
Surface mining at full power!!! Withstand extreme stresses
Food Industry
Special products for a multitude of applications!! High quality
Automotive Industry
Discover the meaning of premium with BECHEM.
Steel Industry
Lubricants for steel production. Unaffected by heat

TYPES OF OILS AND GREASES

Hydraulic fluids

Gear and circulating oils

Chain oils

Silicone oils

Environmentally compatible lubricating oils

Lubricating oils for the food and pharmaceutical industries

Lubricating oils for the textile industry

LUBRICATING OILS

Efficiency in Perfection: Reduced reliance on a range of different products and longer lubrication intervals
Whether as a hydraulic fluid, gear oil, or chain oil with H1 registration – for a diverse range of industrial applications, BECHEM offers a product range that makes a critical contribution to cutting-edge production and manufacturing technology as well as service and maintenance. The product range extends from high-quality, mineral-oil based products to extremely high performance synthetic oils, which in addition to extending re-lubrication intervals and reducing standstill time, often also contribute towards reducing the diversity of varieties and thus also costs.

LUBRICATING GREASES

Resilient. Reliable. Durable For sustainable processes
BECHEM develops and produces high-performance lubricating greases for a multitude of industrial applications and for the toughest requirements, whether for harsh conditions in heavy industry, demanding applications in automotive engineering, or the food and pharmaceutical industry. We offer users a huge range of lubricating greases for roller bearings, gear boxes, fittings, as well as plastic and electronic components. Developed in accordance with the latest findings in the field of tribology, the range meets the requirements of our customers in the area of friction, wear, and lubrication, as well as our commitment to sustainability.

Send us Email

For more information please contact us at:

Emails:
info@bestolia.com

Mailing Address:
Bestolia Ltd,
P.O.Box:12902, 2254 Latsia,
Nicosia,Cyprus

Phone:
(+357) 99 62 82 12